Språksamlinger

 

Publisert av Bjørn Davidsen. Sist endret 17.02.2016

Skolen tilbyr språksamlinger som varer en uke inntil seks ganger i løpet av et skoleår. Vi har på plass personale søndags kveld fra kl.17:00 så en kan komme i gang med arbeidet til vanlig tid på mandag morgen.

Samlingene er delt opp i tre grupper etter alder:

1. 1. - 6.klasse (gul gruppe)

2. 7. - 10. klasse (grønn gruppe)

3. Videregående skole (blå gruppe)

For elever på videregående skole har vi begrenset oppholdet til tre dager, fra onsdag til fredag.

Alle ukene har et gjennomgående tema. Oversikt over plassering i skoleåret og tema finner du på menyen under språksamlinger.

Vi legger ut informasjon om hver samling. Dette finner du på Meny, språksamlinger, språksamlinger.

Login for redigering