Lærer/skoleleder

Publisert av Bjørn Davidsen. Sist endret 22.09.2015

Sameskolen for Midt-Norge tilbyr opplæring i samisk til elever der kommunen selv ikke har muligheter for å innfri denne retten. Vi inngår avtale med hver enkelt kommune. Derfor må lærer/skoleleder melde behovet til kommunenivået. Det er opp til kommunen selv å avgjøre hvordan ordningen organiseres internt, men vi er avhengig av en signatur på kontrakten fra en som har budsjettdisponeringsmyndighet. Har du spørsmål så kontakt oss. Du kan også sende oss en melding om interesse for samiskundervisning på dette skjemaet.

 

Login for redigering