Åarjelsaemien vierhtiesåafoe Sørsamisk kunnskapspark

Sameskolen bytter navn 

Publisert av Bjørn Davidsen. Sist endret 12.09.2017

Som et ledd i omstillingen og videreutviklingen av Sameskolen for Midt-Norge har vi byttet navn. Det nye navnet ble til etter en grundig prosess i personalet og er nå godkjent av Kunnskapsdepartementet.

Det vil ta litt tid før alt er på plass i forhold til hjemmeside, brevark o.s.v. men vi satser på å være i mål før nyttår.