Ledige stillinger

 

Ønsker du å jobbe som lærer/språkkonsulent i en virksomhet med høye ambisjoner om å bidra til å opprettholde og utvikle sørsamisk språk?

 

Publisert av Else Rustad. Sist endret 19.03.2019

Vi har fra 01.08.2019 inntil 3 ledige stillinger som lærer/språkkonsulent i sørsamisk, og inntil 2 stillinger som lærer/språkkonsulent i nordsamisk, fast og vikariat.

Åarjelsaemien vierhtiesåafoe/Sørsamisk kunnskapspark er en virksomhet eid av Kunnskapsdepartementet. Ansvaret for styringen av virksomheten er delegert til Utdanningsdirektoratet. Formålet med statlige samiske opplæringsvirksomheter er at de skal bidra til å holde oppe og utvikle samisk identitet, språk og kultur. Åarjelsaemien vierhtiesåafoe/Sørsamisk kunnskapspark ligger i Hattfjelldal kommune i Nordland. Virksomheten gir tilbud om fjernundervisning i sørsamisk til elever fra 1.-10. klassetrinn og i videregående opplæring. Språksamlinger er også en del av tilbudet. Åarjelsaemien vierhtiesåafoe/Sørsamisk kunnskapspark har 16 ansatte.

 

Arbeidsoppgaver

 • Fjernundervisning av elever i samisk.
 • Bidra ved work shops for skoler som følger "kunnskapsløftet samisk»
 • Delta på språksamlinger
 • Du må like å arbeide i team og ta et felles ansvar for elevene og det pedagogiske arbeidet
 • Andre oppgaver ved behov og etter kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Kvalifikasjoner for undervisning på barne- og/eller ungdomstrinn.
 • Minimum samisk 1, ønskelig med pedagogisk utdanning.
 • Gode kunnskaper om samisk historie, tradisjon og kultur.

Personlige egenskaper

 • Evner å skape gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.
 • Evner å strukturere sin egen hverdag, lojal og en god lagspiller.
 • Har god digital kompetanse og utnytter digitale hjelpemidler.
 • Har et pedagogisk engasjement, der elevenes læring er i fokus.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Muligheter for hjemmekontor/kontorfellesskap.
 • Søkere under utdanning blir vurdert for stillingen.
 • Veiledning og oppfølging av nyansatte.
 • Behjelpelig med å skaffe bolig og ev barnehageplass i Hattfjelldal.

Kontaktinformasjon

Lars Gunnar Marken, lama@sameskolen.no, tlf.45616915.

Arbeidssted

 • Hattfjelldal, eller etter avtale.

Søknad og CV med minst 2 referanser sendes til post@sameskolen.no før 07.04.2019