Kontakt oss!

Publisert av Bjørn Davidsen. Sist endret 22.09.2015

Besøksadresse:

Sameskolen for Midt-Norge

Kalkviksvei 1

8690 HATTFJELLDAL

Tlf. sentralbord 75 99 00 80

Epost post@sameskolen.no 

Org.no 974 764 814

 

Fakturaadresse:

Sameskolen for Midt-Norge

Fakturamottak DFØ

Boks 4104

2307 HAMAR