Oversikt over skjemaer
Publisert 13.10.2016
Publisert 23.08.2016

Dette skjemaet skal brukes hver gang undervisning avlyses, og det er hjemmeskolen som har ansvaret. 

Publisert 03.09.2015

For at vi og foresatte skal ha trygghet for at ansvarsforholdene er avklart når barnet er hos oss, ber vi om at dette skjemaet fylles ut. 

Publisert 26.06.2015

For de som ikke har tilgang til SAP-portalen finnes skjema for egenmelding her.

Portalen finner du her.

Publisert 25.06.2015

De som ikke har tilgang til SAP Portalen kan søke om permisjon på dette skjemaet.

Portalen finner du her.

Publisert 25.06.2015

Dette skjemaet fylles ut av medarbeidere som skal ha tilgang til datasystemer og programmer. Skjemaet finner du her.