Erklæring om ansvar for barnet

For at vi og foresatte skal ha trygghet for at ansvarsforholdene er avklart når barnet er hos oss, ber vi om at dette skjemaet fylles ut. 

Publisert av Bjørn Davidsen. Sist endret 16.09.2015