Skolerute 2016/17

Noen endringer i vårhalvåret 

Publisert av Bjørn Davidsen. Sist endret 10.01.2017

For å tilpasse skoleruta til Tråante 2017 og et forventet gjenbesøk fra Russland har vi gjort noen endringer på skoleruta for vårhalvåret. Den nye skoleruta finner du her (PDF, 125 kB)